506-738-2320 / 506-653-6850 holyspiritparish@nb.aibn.com